Anna-Teresia Johansson Fjällås är 37 år gammal och uppvuxen i en renskötarfamilj inom Semisjaur-Njargs sameby. Familjen består av make och två barn. Samiskan har varit en viktig del av livet som hon vill föra vidare till sina barn.

 

Foto: Privat