Johan Sandberg Mcguinne är en sydsamisk och skotsk gaelisk författare, kulturarbetare, jojkare, översättare och lärare, bosatt i Likssjuo (Lycksele) med ett brinnande intresse för språkrevitalisering, utbildning, samisk litteratur och dekolonisering.

Min flerkulturella bakgrund gör att jag i mitt skrivande ofta arbetar interdisciplinärt och på flera språk, och som poet har jag under en längre tid fokuserat på den sorg, ilska och smärta som finns inbyggd i det koloniala arv vi som samer lever med, men även på mitt personliga, såväl som kulturella förhållande till vatten.

Till vardags arbetar jag som förstelärare i samiska och engelska, samt lärare i tyska vid Lyckseles högstadium. Sedan våren 2018 är jag ordförande för det samiska författarcentrumet Tjállegoahte som har sin bas i Jåhkåmåhkke. Jag arbetar aktivt både som redaktör och författare för att stärka den samiska litterära scenen, och genom mitt engagemang i Liksjuon Sámiensiäbrrie har jag varit med och publicerat en samisk bok om året sedan 2013.

Tillsammans med Anne Wuolab öppnade jag våren 2016 en samisk ambassad i Umeå och tog fram ett samiskt, dekolonialt språkpass genom konstprojektet “Sápmi 2.0 – Subaltern No More”. Det har varit viktigt för mig att ifrågasätta koloniala normer, men också att aktivt arbeta för olika hotade språks revitalisering.

 

Foto: Carl-Johan Utsi