Jörgen Stenberg, född 1972 i Malå, är en umesamisk jojkare, kulturarbetare, muntlig berättare och renskötare. 2013 släppte han sitt första album, Vuöllieh och samma år tilldelades han Umeå Sameförenings hederspris för sina insatser för den umesamiska jojken. Prissumman donerade han sedan till den samiska ungdomskören Vaajmoe. 2014 vann Jörgen den samiska melodifestivalen Sámi Grand Prix och 2022 vann han återigen joikdelen av Sámi Grand Prix med jojken Skilgget.