Patricia Fjellgren är född 1976 i Stockholm, nord- och sydsame. Hon bodde sina första sex år i Saudiarabien och därefter i Stockholms förorter. Är numera bosatt i Staare. Har arbetat med revitalisering av de samiska språken i många olika roller. 2017 mottog hon Språkrådets Minoritetsspråkspris för sitt arbete. Hon är också en av initiativtagarna till den språkpedagogiska föreställningen Gïellačïrkuš/Språkcirkus på Giron Sámi Teáhter där hon även medverkar som skådespelare.

 

Foto: Karin Wesslén / TT